Back to top

NADA Øreakupunktur

Akupunktur & Massage Klinikken / NADA Øreakupunktur

Hvad er NADA Øreakupunktur

Øre- og andre akupunktur-former regulerer kroppens hormoner og transmitterstoffer, som det kendes fra moderne medicin. Derfor kan akupunktur anvendes i behandling af f.eks. stress, angst, søvnproblemer og ikke mindst abstinenser.

NADA-metoden kan kun delvis forklares via moderne medicin. Metoden skal først og fremmest forstås i lyset af Traditionel Kinesisk Medicin ( TCM ). Akupunktur er en behandling med sterile engangsnåle, der har til hensigt at balancere hele kroppen/mennesket ved at få livsenergien Qi til at cirkulere frit og i de rigtige retninger i kroppens energibaner, meridianerne. Ubalance eller blokering i energibanerne kan medføre smerter eller sygdom.

NADA-metoden fungerer udmærket sammen med medicinsk behandling og øger effekten af andre terapeutiske metoder, og bruges derfor også i forbindelse med terapeutiske samtaler, gruppebehandling, kropsbehandling og hypnoterapi m.m.

Hvordan fungerer NADA ?

Nålene sidder i ca. 30 til 60 min. i begge ører, da metoden er styrkende og balancerende. NADA-metoden hjælper klienten med at fokusere og giver indre ro og kontrol. Metoden betragtes som bivirkningsfri.

NADA-behandling er tænkt både som en hjælp ved psykiske problemer som angst, stress, søvnforstyrrelser, aggressioner og har en ekstraordinær god effekt i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser).

Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder/behandlinger.

NADA som behandling for misbrug

NADA-modellen har vist sig virkningsfuld ved alle typer af misbrug og i alle misbrugets faser samt ved psykiatriske symptomer.

Metoden er effektiv i behandlingen af bl.a:

• Angst, nervøsitet & panikanfald

• Depression & depressionslignende tilstande

• Hovedpine

• Eksamensangst

• Abstinenser og stoftrang

• Indre kontrol

• SøvnforstyrrelserØreaku

• At kunne sætte ord på følelser

• Aggression

• Fysisk/psykisk uro & tankemylder

• Spændingstilstande

• Akut krise

• Angst

• Stress

• ADHA

• At fremme recovery behandling (”det at komme sig” over en psykisk lidelse)

• At forebygge recidiv (tilbagefald)