Information

Sundhedsforsikringer

Har du en sundhedsforsikring, er behandling med akupunktur som oftest fuldt dækket. Tjek med dit forsikringsselskab eller kontakt klinikken for yderligere information. Er du medlem af Sygeforsikringen ‘danmark’, gives der tilskud til akupunktur afhængig af din gruppe.

Se dækningsmuligheder og takster her.

Sygeforsikring Danmark

Pia E. Nielsen er RAB-registrerede inden for Akupunktur & Massage. Derfor er Akupunkturen tilskudsberettiget af Sygeforsikringen Danmark (Massagen er ikke). En række forsikringsselskaber med sundhedsordninger eller sundhedsforsikringer giver tilskud til massører hos RAB. Sygeforsikringen Danmark har siden 2011 ydet tilskud til Akupunkturbehandlinger ydet af RAB registrerede behandlere. Du finder link til Sygeforsikringen ‘danmark’, hvor du kan se dækningsmuligheder og takster her.

Registreret Alternativ Behandler

Pia E. Nielsen er RAB-godkendt. Det betyder, at hun er registreret alternativ behandler.

RAB er en beskyttet titel, som kun må benyttes af behandlere, der lever op til de krav, der er i lovgivningen. De krav tæller blandt andet uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB blev til en realitet, da Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet indgik et samarbejde. Loven trådte i kraft den 1. juni 2004. For at blive RAB-godkendt skal man sende en ansøgning. Først og fremmest skal man være optaget som aktivt medlem i SAB (Sammenslutningen af Alternative Behandlere), før man kan komme i betragtning til en RAB-godkendelse. Man skal samtidig kunne dokumentere, at man har haft over 300 timer i alt i følgende fag: fysiologi, anatomi og sygdomslære. Det er Sundhedsstyrelsen, der fører tilsyn med loven på området, og det er også dem, der udsteder RAB-godkendelser til brancheforeninger inden for alternativ behandling – herunder til SAB.

Man er ikke nødsaget til at være RAB-registreret, hvis man arbejder som akupunktør, massør mm. Formålet med registreringsordningen er, at brugerne af alternativ behandling derved kan se, at behandleren kan sit kram, og dermed er det nemmere for brugeren at have mere tillid til stedet, da RAB-registrerede opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Disse krav er fastsat af SAB eller i den forening, hvor den alternative behandler er registreret. I lovgivningen er der bl.a. stillet minimumkrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Danske akupunktører

Danske Akupunktører er en brancheforening, der består af 250 RAB-registrerede akupunktører. Akupunktør og Massageklinikken er ikke en af de 250 RAB-registrerede akupunktører hos DA. Kilde: danske-akupunktoerer.dk

Praktiserende akupunktører

PA (Praktiserende Akupunktører) er Danmarks største brancheforening for akupunktører, der er RAB og SA godkendte medlemmer. Landsorganisationen blev stiftet i 1991, da to allerede eksisterende organisationer gik sammen ud fra ønsket om, at kunne stå stærkere i argumentationen for at få akupunktur anerkendt som behandlingstilbud i det danske sundhedssystem. Interessen for akupunktur er i dag stigende. For blot en kort årrække tilbage var denne interesse utænkelig. Flere og flere ønsker at bruge akupunktur til at afhjælpe forskellige lidelser og gener, andre for at få rettet op på ubalancer eller for øget velvære. Kilde: aku-net.dk

Hvordan er ordningen sat sammen?

Foreninger: Selve ordningen er brancheadministreret, hvilket vil sige, at det er de foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen hertil, der forestår registreringen af alternative behandlere, der opfylder kravene, og ønsker registrering. Det er endvidere foreningerne, der sørger for, at behandlere afregistreres, hvis registreringsbetingelserne ikke længere er opfyldt.

Foreninger offentliggør også information om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav, foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

Sundhedsstyrelsen: Hvad angår Sundhedsstyrelsen, så er deres rolle udelukkende at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen, og at gribe ind hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne. Sundhedsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere.

Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter eller de behandlere, som foreningen registrerer.
Der er derfor ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.

Det danske sunhedssystem

Hvis man arbejder under Sundhedsvæsenet behøver man ikke at betale penge for at være medlem af en forening, da man har mulighed for at få tildelt et ydernummer, som viser, at man er en accepteret behandler. Hvis man er alternativ behandler, koster det penge, da de skal være medlem af en forening for at vise, at de har de nødvendige evner som behandler. Hvis man er fysioterapeut, kiropraktor, sygeplejerske mv. har du en uddannelse og behøver ikke være medlem af en forening, som de alternative behandlere skal.

For at få ydernummer skal man sende en ansøgning. Alternative behandlere kan som sagt ikke få ydernumre, da de ikke er en del af Sundhedsvæsenet. Det er derfor, de skal være medlem af en forening, som kan give dem et ’go’ for, at de er troværdige behandlere.

Ydernummeret er det nummer, der identificerer den specifikke behandler som yder af behandling med tilskud fra den offentlige sygesikring. Yderne kan have status som ejere, lejere, mobile eller ansatte. Et ydernummer dækker over en bestemt kapacitet, defineret som antal behandlingstimer over eller under 30 timer. Hvis den tildelte kapacitet er under 30 timer, skal en fysioterapeut eksempelvis holde sig under 30 behandlingstimer pr. uge i gennemsnit på årsplan. Er kapaciteten over 30 timer, er der ingen særlig grænse.

Hvis man er praktiserende læge, skal man også være tildelt et ydernummer fra den offentlige sygesikring for at drive en almen praksis. Uden et ydernummer kan lægen ikke afregne honorar med sygesikringen. Det vil med andre ord sige, at hvis den praktiserende læge ikke var en del af den offentlige sektor, ville patienterne skulle betale for at gå til egen læge.

Din sikkerhed

Nogle af de væsentligste årsager til at vælge et medlem af Praktiserende Akupunktører er at behandleren:

 • Er godkendt til tilskud fra de fleste forsikringsselskaber og Sygeforsikringen ”danmark”
 • Lever op til alle krav for PA medlemskab og er dermed enten RAB eller SA akupunktør
 • Er veluddannet i akupunktur og Traditionel Kinesisk Medicin
 • Har en omfattende erhvervsansvarsforsikring (behandlingsskader ved akupunkturbeh.)
 • Er underlagt regler om god klinisk praksis og etiske retningsliner
 • Anvender udelukkende sterile éngangsnåle
 • Er forpligtet til fortløbende at efteruddanne sig
 • Kan udøve førstehjælp og hjertemassage
 • Er veluddannet i anatomi, fysiologi og sygdomslære m.m.

Om RAB

Registreret alternativ behandler (RAB) er en titel for alternative behandlere som opfylder bestemte krav. Den blev indført den 1. juni 2004. RAB-ordningen er en branche-administreret registreringsordning, som skal styrke danskernes sikkerhed ved brug af alternativ behandling. Læs mere om hvilke fordele en RAB-behandler giver dig her.

Pia E. Nielsen er RAB-godkendt
Det betyder, at hun er Registreret Alternativ Behandler.

RAB er en beskyttet titel, som kun må benyttes af behandlere, der lever op til de krav, der er i lovgivningen. De krav tæller blandt andet uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB blev til en realitet, da Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet indgik et samarbejde. Loven trådte i kraft den 1. juni 2004. For at blive RAB-godkendt skal man sende en ansøgning. Først og fremmest skal man være optaget som aktivt medlem i SAB (Sammenslutningen af Alternative Behandlere), før man kan komme i betragtning til en RAB-godkendelse. Man skal samtidig kunne dokumentere, at man har haft over 300 timer i alt i følgende fag: fysiologi, anatomi og sygdomslære. Det er Sundhedsstyrelsen, der fører tilsyn med loven på området, og det er også dem, der udsteder RAB-godkendelser til brancheforeninger indenfor alternativ behandling – herunder til SAB.

Man er ikke nødsaget til at være RAB-registreret, hvis man arbejder som akupunktør, massør mm. Formålet med registreringsordningen er, at brugerne af alternativ behandling derved kan se, at behandleren kan sit kram, og dermed er det nemmere for brugeren at have mere tillid til stedet, da RAB-registrerede opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Disse krav er fastsat af SAB eller i den forening, hvor den alternative behandler er registreret. I lovgivningen er der bl.a. stillet minimumkrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Traditionel kinesisk medicin

Akupunktur stammer oprindeligt fra Kina og er mere end 5000 år gammelt. Akupunkturen er en del af den Traditionelle Kinesiske Medicin (TCM) og bygger på en holistisk menneskeopfattelse, dvs. hele mennesket behandles og ikke kun symptomet. Akupunktur er en behandlingsform der er videnskabeligt undersøgt. Forskere har bevist, at akupunktur indvirker på nervesystemet, hormonsystemet og blodkredsløbet.

Virker akupunktur?
Dette bekræftes af verdenssundhedsorganisationen WHO, som har udarbejdet denne liste over sygdomme hvor akupunktur anbefales. Herfra kan bl.a. nævnes følgende:

 • Alle former for smerter
 • Gigtsygdomme i led og muskler
 • Hovedpine / migræne / trigeminusneuralgi / lammelser
 • Rygsmerter / iskias
 • Frossen skulder
 • Tennis- og golfalbue
 • Allergier, af forskelig slags
 • Astma samt bronkitis, hæshed samt hoste
 • Menstruationssmerter
 • Mave- og tarmlidelser, f.eks. tyktarmsbetændelse, mavesår, forstoppelse, diarre m.v.
 • Bi- og kæbehulebetændelse
 • Højt blodtryk
 • Eksem, uren hud, kløe samt helvedsild
 • Kredsløbslidelser
 • Lidelser i sanseorganet, herunder div. øjenlidelser
 • Immunsygdomme
 • Hormonelle forstyrrelser, f.eks. menstruationsproblemer samt overgangsalder
 • Afhængighed af stimulanser, f.eks. tobak, narkotika samt medicin
 • Psykisk samt alment helbred, herunder træthed, stress, depressioner, angst, søvnproblemer

Se WHO’s positiv-liste her

Anerkendt behandling
I de senere år er akupunktur blevet accepteret af det etablerede sundhedssystem, hvor mange læger, tandlæger og jordmødre anvender akupunktur i deres daglige arbejde.

Akupunktur er basseret på ligevægten mellem YIN og YANG, to modvirkende kræfter der hele tiden bør holdes i balance. Menneskets helbred afhænger af denne ligevægt, såvel i kroppen som med omgivelserne og hele universet. Teorien er, at der i hvert menneske gennem 12 medianbaner strømmer en energi bestående af YIN og YANG. Kineserne kalder denne energi af ”livskraft” for C´hi og kommer den ud af balance, kan den genoprettes ved at stikke nåle ind i følsomme punkter på medianerne. Med denne metode kan en akupunktør eliminerer en lang række SocialTrusts.com lidelser/symptomer eller bedøve et område på kroppen (smertelindring).

WHO’S Liste

WHO (Verdens Sundheds Organisation) har allerede i 1979 udarbejdet en liste over lidelser/sygdomme, hvor akupunktur er velegnet. Listen skal forstås dels som en introduktion om emnet akupunktur til Vesten der dengang kun havde et meget begrænset kendskab til begrebet, og dels som en anbefaling fra WHO’s ide om akupunktur som et effektivt værktøj til behandling af en række sygdomme.

Der nævnes i listen bl.a. alle former for smerte, gigtsygdomme i led og muskler, hovedpine og migræne, rygsmerter, frossen skulder, tennisalbue, menstruationsproblemer, mavesår, diarré, forstoppelse, bihulebetændelse, hudlidelser, kredsløbsproblemer og lidelser i sanseorganerne etc.

Akupunktur kan ofte være effektiv. Den store udbredelse og anvendelse til lindring af f.eks. smerter viser dette. Mange tilstande skyldes ubalancer. Ifølge den tilgrundliggende teori for akupunktur kan disse ubalancer ofte korrigeres med akupunktur:

Allergi
Astma
Eksem
Høfeber

Fordøjelsen
Kvalme
Diarré
Forstoppelse
Irritabel Tyktarm
Mavesyreubalance
Oppustethed 

Huden
Eksem
Helvedesild
Nældefeber
Psoriasis 

Immunforsvar
Bihulebetændelse
Forkølelse
Svækket Immunforsvar

Kvinder
Blærebetændelse
Bækkenløsning/Smerter
Hedeture
Infertilitet
Inkontinens
Kvalme Ved Graviditet
Menstruationssmerter
Nedsunken Livmoder
PMS
Udflåd

Kræft – Lindring
Bivirkninger I Forbindelse Med Kemoterapi
Smerter
Træthed
Kvalme
Angst
Diarré
Immunstimulering

Luftvejene
Astma
Kol/Rygerlunger, Lindre Symptomer
Hoste
Pande Og Bihulebetændelse

Neurologiske Problemer
Ansigtssmerter (Trigeminusneuralgi)
Hovepine
Rystesyge
Migræne
Føleforstyrrelser
Helvedsild / Herpes Zoster
Lammelser
Sclerose, Symptomlindring
Svedproblemer
Svimmelhed
Tinnitus

Psyke
Angst
Depression
Eksamensangst
Humørsvingninger
Indre Uro
Koncentrationsbesvær
Sorg
Stress
Søvnproblemer
Rygning
Tobaksafvænning

Smerter I Muskler, Knogler & Led
Akutte Og Kroniske Smerter
Akillessene (Smerter)
Diskusprolaps
Fibromyalgi
Forstuvning
Frossen Skulder
Gigt
Hælspore
Iskias
Karpaltunnelsyndrom
Knæ Smerter
Ledsmerter
Lægkramper
Musearm
Muskelspændinger
Nakkespændinger
Piskesmæld/Whiplash
Ryglidelser/Smerter/Problemer
Seneskedehindebetændelse
Skinnebensbetændelse
Tennis-/ Golfalbue
Ødemer

Brugbare links og hjælp

Lider du af stress symptomer eller har du stress?
https://www.stinelundgaard.com/sygemeldt-med-stress-kom-videre/

Find behandler og læs mere om akupunktur.
https://www.aku-net.dk/

Psykoterapi & kropsterapi ( Chok- & traumeterapi ) v/ Jeanette Moe Frank
https://www.relationsterapi.nu/