Back to top

Sygeforsikringen ‘danmark’

Akupunktur & Massage Klinikken / Sygeforsikringen ‘danmark’

Akupunktur & Massage Klinikkens ejer

Pia E. Nielsen er RAB-registrerede inden for Akupunktur & Massage. Derfor er Akupunkturen tilskudsberettiget af Sygeforsikringen ‘danmark’ – Massagen er ikke – En række forsikringsselskaber med sundhedsordninger eller sundhedsforsikringer giver tilskud til massører hos RAB. *Sygeforsikringen ‘danmark’ har siden 2011 ydet tilskud til Akupunkturbehandlinger ydet af RAB registrerede behandlere.

 

Du finder link til Sygeforsikringen ‘danmark’, hvor du kan se dækningsmuligheder og takster her.

 

Registreret Alternativ Behandler

Pia E. Nielsen er RAB-godkendt. Det betyder, at hun er Registreret Alternativ Behandler.

 

RAB er en beskyttet titel, som kun må benyttes af behandlere, der lever op til de krav, der er i lovgivningen. De krav tæller blandt andet uddannelse, etik og god klinisk praksis. RAB blev til en realitet, da Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet indgik et samarbejde. Loven trådte i kraft den 1. juni 2004. For at blive RAB-godkendt skal man sende en ansøgning. Først og fremmest skal man være optaget som aktivt medlem i SAB (Sammenslutningen af Alternative Behandlere), før man kan komme i betragtning til en RAB-godkendelse. Man skal samtidig kunne dokumentere, at man har haft over 300 timer i alt i følgende fag: fysiologi, anatomi og sygdomslære. Det er Sundhedsstyrelsen, der fører tilsyn med loven på området, og det er også dem, der udsteder RAB-godkendelser til brancheforeninger inden for alternativ behandling – herunder til SAB.

Man er ikke nødsaget til at være RAB-registreret, hvis man arbejder som akupunktør, massør mm. Formålet med registreringsordningen er, at brugerne af alternativ behandling derved kan se, at behandleren kan sit kram, og dermed er det nemmere for brugeren at have mere tillid til stedet, da RAB-registrerede opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Disse krav er fastsat af SAB eller i den forening, hvor den alternative behandler er registreret. I lovgivningen er der bl.a. stillet minimumkrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

 

Danske Akupunktører

Danske Akupunktører er en brancheforening, der består af 250 RAB-registrerede akupunktører. Akupunktør og Massageklinikken er ikke en af de 250 RAB-registrerede akupunktører hos DA. Kilde: danske-akupunktoerer.dk

 

Praktiserende Akupunktører

PA (Praktiserende Akupunktører) er Danmarks største brancheforening for akupunktører, der er RAB og SA godkendte medlemmer. Landsorganisationen blev stiftet i 1991, da to allerede eksisterende organisationer gik sammen ud fra ønsket om, at kunne stå stærkere i argumentationen for at få akupunktur anerkendt som behandlingstilbud i det danske sundhedssystem. Interessen for akupunktur er i dag stigende. For blot en kort årrække tilbage var denne interesse utænkelig. Flere og flere ønsker at bruge akupunktur til at afhjælpe forskellige lidelser og gener, andre for at få rettet op på ubalancer eller for øget velvære.
Kilde: aku-net.dk

 

Hvordan er ordningen sat sammen?

Foreninger: Selve ordningen er brancheadministreret, hvilket vil sige, at det er de foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen hertil, der forestår registreringen af alternative behandlere, der opfylder kravene, og ønsker registrering. Det er endvidere foreningerne, der sørger for, at behandlere afregistreres, hvis registreringsbetingelserne ikke længere er opfyldt.

Foreninger offentliggør også information om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav, foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.

 

Sundhedsstyrelsen: Hvad angår Sundhedsstyrelsen, så er deres rolle udelukkende at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen, og at gribe ind hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne. Sundhedsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere.

Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter eller de behandlere, som foreningen registrerer.
Der er derfor ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.

 

Det danske sundhedssystem

Hvis man arbejder under Sundhedsvæsenet behøver man ikke at betale penge for at være medlem af en forening, da man har mulighed for at få tildelt et ydernummer, som viser, at man er en accepteret behandler. Hvis man er alternativ behandler, koster det penge, da de skal være medlem af en forening for at vise, at de har de nødvendige evner som behandler. Hvis man er fysioterapeut, kiropraktor, sygeplejerske mv. har du en uddannelse og behøver ikke være medlem af en forening, som de alternative behandlere skal.

For at få ydernummer skal man sende en ansøgning. Alternative behandlere kan som sagt ikke få ydernumre, da de ikke er en del af Sundhedsvæsenet. Det er derfor, de skal være medlem af en forening, som kan give dem et ’go’ for, at de er troværdige behandlere.

Ydernummeret er det nummer, der identificerer den specifikke behandler som yder af behandling med tilskud fra den offentlige sygesikring. Yderne kan have status som ejere, lejere, mobile eller ansatte.

Et ydernummer dækker over en bestemt kapacitet, defineret som antal behandlingstimer over eller under 30 timer. Hvis den tildelte kapacitet er under 30 timer, skal en fysioterapeut eksempelvis holde sig under 30 behandlingstimer pr. uge i gennemsnit på årsplan. Er kapaciteten over 30 timer, er der ingen særlig grænse.

Hvis man er praktiserende læge, skal man også være tildelt et ydernummer fra den offentlige sygesikring for at drive en almen praksis. Uden et ydernummer kan lægen ikke afregne honorar med sygesikringen.

Det vil med andre ord sige, at hvis den praktiserende læge ikke var en del af den offentlige sektor, ville patienterne skulle betale for at gå til egen læge.